Сучасні підходи до формування виховної системи школи відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ

Система виховної роботи класоводів та класних керівників


Система виховної роботи початкової школи

Виховні  проблеми, над якими  працюють класоводи  та  вихователі   ГПД

Клас

Вчитель

Виховна проблема класу

1-А
Постіл С. Д.

«Виховання в учнів моральних якостей:  чесності, справедливості, скромності, працьовитості, людяності, толерантності та патріотичності»
1-Б
Лобанова Н. Л.

«Виховання у молодших школярів позитивної навчальної мотивації, розвиток емоційної сфери, толерантності  у  стосунках з однокласниками»
2-А
Гекало В. Г.
«Встановлення міжособистісних контактів з кожною дитиною, виховання позитивних рис характеру, старанності, організованості»
2-Б
Пасько С. В.
«Формування особистості учня, його світогляду шляхом прищеплення загальнолюдських і культурно-національних цінностей»
2-В
Гончаренко Н.М.
«Створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю і саморозвитку учнів»
3-А
Булат І. В.
«Згуртування класного колективу. Сприяння творчому саморозкриттю і саморозвитку учнів»
3-Б
Макаренко А. Ф.
«Виховання культури поведінки молодших школярів»
3-В
Ахмедуліна Л.В.
«Виховання свідомої дисципліни»
4-А
Неведріна Л. В.
«Виховання  всебічно  розвиненої особистості»
4-Б

Макарук А. В.
«Формування творчої особистості дитини шляхом виявлення і розвитку її здібностей. Виховання дружби, товариськості, взаємовиручки»
4-В
Лещук  М. О.
«Виховання в учнів  дисциплінованості, організованості, поваги до старших. Формування навичок самостійності у прийнятті рішень та відповідальності за свої вчинки»
Вихователь
ГПД
1-х класів
Михайленко Г.Ю.
«Виховання культури поведінки в учнів  молодшого шкільного віку»
Вихователь
ГПД
2-4-х класів
Ликова І. В.
«Формування та розвиток ціннісних, патріотичних  орієнтирів у вихованців, спрямованих на морально-духовне становлення особистості»Система виховної роботи основної та старшої школи
Виховні проблеми, над якими працюють класні керівники

Клас
Вчитель
Виховна проблема
5-А
Фурманська Н.О.
«Виховання в учнів  дисциплінованості, організованості, поваги до старших. Формування навичок самостійності у прийнятті рішень та відповідальності за свої вчинки»
5-Б
Крупа Н.С.
«Виховання в учнів дисциплінованості, організованості, поваги до старших. Формування навичок самостійності у прийнятті рішень та відповідальності за свої вчинки»
6-А
Соколенко С. М.
«Виховання в учнів свідомої дисципліни, організованості, поваги до старших. Формування дружнього організованого колективу через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи»
6-Б
Стасовська О.В.
«Формування дружного колективу, виховання свідомої дисципліни, створення оптимального соціально-культурного клімату в колективі, який сприяв би духовному розвитку особистості»
7-А
Мєтова О. А.
«Сприяння формуванню свідомості учнів, почуття відповідальності за свої вчинки; виховання духовної культури особистості, формування в учнів власної світоглядної позиції, бережного ставлення до національного багатства країни, виховання партіотизму; згуртовання класу на основі різних форм діяльності»
7-Б
Ревнивцева Л.П.
«Виховання в учнів свідомої дисципліни, організованості, поваги до старших; формування дружнього, організованого колективу через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи»
8-А
Мельник Н. М.
«Сворення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колекттві, який би сприяв творчому саморозкриттю,  саморозвитку учнів, дозволяв освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав до діяльності, яка б дозволяла вступати в реальні відносини з оточуючим світом»
8-Б
Литус Л. В.
«Виховання творчої особистості шляхом використання інтерактивних методів»
9-А
Полтавець Т. А.
«Виховання в учнів дисциплінованості, організованості, поваги до старших. Формування навичок самостійності у прийнятті рішень та відповідальності за свої вчинки»
9-Б
Пономаренко А.М.
«Формування особистості, навичок самовиховання в учнів, засвоєння ними основ християнської та загальнолюдської моралі, звичаїв і традицій рідного народу, зміцнення любові до України»
10
Крупа Л. М.
«Виховання в учнів дисциплінованості, організованості, поваги до старших. Формування навичок самостійності у прийнятті рішень та відповідальності за свої вчинки»
11
Грінченко В. М.
«Виховання поваги до батьків, родини, людей похилого віку; прищеплення любові до рідного краю; виховання свідомої дисципліни, свідомого ставлення до навчання, праці»


ГРАФІК
проведення відкритих класних годин
у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8  
Світловодської міської ради
у  2016 - 2017  н.  р.
з/п
Термін проведення
Клас
Тема
Класовод, класний керівник
1.
20.10.2016
3-В
«Осінній калейдоскоп»
Ахмедуліна Л. В.
2.
21.10.2016
5-Б
«Ми - п’ятикласники»
Крупа Н.С.
3.
07.11.2016
4-Б
«Всі народи України живуть у злагоді і мирі»
Макарук А.В.
4.
09.11.2016
6-Б
«Ми діти твої, Україно!»
Стасовська О. В.
5.
10.11.2016
8-А
«Твої  права та обов’язки: абетка громадянина»
Мельник Н. М.
6.
11.11.2016
11
«Заграй веселково, українська мово!»
Грінченко В. М.
7.
21.11.2016
1-Б
«Милуємося осінньою  красою  рідної природи»
Лобанова Н. Л.
8.
28.11.2016
9-Б
«Людина для професії чи професія для людини?»
Пономаренко А.М.
9.
05.12.2016
4-В
«Кожна дитина має права»
Лещук М. О.
10.
05.12.2016
6-А
«Добро лікує душу»
Соколенко С. М.
11.
13.12.2016
8-Б
«Традиції нашого народу. Українські вечорниці. Калита»
Литус Л.В.
12.
14.12.2016
7-А
«Традиції святкування Нового року у різних країнах світу»
Мєтова О. А.
13.
22.12.2016
2-Б
«Іде Святий Миколай – ширше двері відкривай»
Пасько С. В.
14.
10.01.2017
4-А
«Запорозьке козацтво і наш край»
Неведріна Л. В.
15.
14.02.2017
3-А
«Є добрих людей на світі багато, та все ж найрідніші – батько і мати!»
Булат І. В.
16.
02.03.2017
2-В
«Мамина казка»
Гончаренко Н.М.
17.
07.03.2017
9-А
«Тарас Шевченко – син України»
Полтавець Т. А.
18.
21.03.2017
3-Б
«Жінка – берегиня роду»
Макаренко А.Ф.
19.
06.04.2017
10
«Екологічні проблеми харчування»
Крупа Л. М.
20.
07.04.2017
5-А
«Кожна людина – неповторна»
Фурманська Н.О.
21.
11.04.2017
7-Б
«Великодні дзвони»
Ревнивцева Л. П.
22.
27.04.2017
2-А
«Неси добро у світ природи»
Гекало В. Г.
23.
04.05.2017
1-А
«Прощавай, букварику»
Постіл С. Д.